AGB


Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez Refoamed sp. z o.o., Pasaż Ursynowski 11/78, 02-784, Warszawa, Polska. W całej witrynie terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do Refoamed sp. z o. o. Refoamed oferuje niniejszą stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i uwag zawartych w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając naszą stronę i/lub dokonując u nas zakupów, korzystasz z naszej "Usługi" i zgadzasz się na poniższe warunki ("Warunki korzystania z usługi", "Warunki"), w tym dodatkowe warunki i zasady, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępne poprzez hiperłącze. Niniejsze Warunki korzystania z usługi dotyczą wszystkich użytkowników strony, w tym bez ograniczeń użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub twórcami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części witryny, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków Korzystania z Usług. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej lub korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze Warunki Świadczenia Usług są uważane za ofertę, jej przyjęcie jest wyraźnie ograniczone do niniejszych Warunków Świadczenia Usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do obecnego sklepu, będą również podlegać Warunkom świadczenia usług. Z najbardziej aktualną wersją Regulaminu można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc. Zapewniają nam platformę e-commerce online, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi do Ciebie.

SEKCJA 1 - WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki korzystania z usługi, użytkownik oświadcza, że jest co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, lub że jest pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i udzielił nam zgody na zezwolenie na korzystanie z tej witryny przez osoby niepełnoletnie pozostające pod jego opieką.
Użytkownik nie może wykorzystywać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, a także nie może, podczas korzystania z Serwisu, naruszać jakichkolwiek praw obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym, ale nie wyłącznie, praw autorskich).
Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani innych kodów o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub pogwałcenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu użytkownikowi z dowolnego powodu w dowolnym czasie.
Użytkownik rozumie, że jego treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w sposób niezaszyfrowany i obejmować (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.
Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi, dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z pierwotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach zamieszczonych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, z konieczności, nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania żadnych informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za monitorowanie zmian w naszej witrynie.

SEKCJA 4 - MODYFIKACJE USŁUG I CEN
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) bez uprzedzenia w dowolnym momencie.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)
Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online poprzez stronę internetową. Te produkty lub usługi mogą występować w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką Zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlany przez monitor komputera kolor będzie dokładny.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości wszelkich produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące dowolnego produktu lub usługi przedstawione na tej stronie są nieważne w miejscach, gdzie jest to zabronione.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI ROZLICZENIOWYCH I DOTYCZĄCYCH KONTA
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji dowolnego zamówienia złożonego przez Użytkownika. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku dokonania przez nas zmiany lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia o tym fakcie, kontaktując się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu składania zamówień, które, według naszej wyłącznej oceny, wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Użytkownik zobowiązuje się podać aktualne, pełne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Użytkownik zgadza się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail i numery kart kredytowych oraz daty ważności, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z naszymi Zasadami dotyczącymi zwrotów.

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE
Możemy zapewnić Użytkownikowi dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, nie mamy nad nimi kontroli ani nie wnosimy do nich żadnego wkładu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "w stanie, w jakim są" i "w miarę dostępności" bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez jakiegokolwiek poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z korzystaniem przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Wszelkie korzystanie przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny jest całkowicie na własne ryzyko i według własnego uznania, a użytkownik powinien upewnić się, że zapoznał się i zatwierdził warunki, na których narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego dostawcę (-ów) stron trzecich.
Możemy również, w przyszłości, oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym, wydanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom Korzystania z Usług.

SEKCJA 8 - ŁĄCZA DO STRON TRZECICH
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od stron trzecich.
Linki osób trzecich na tej stronie mogą kierować użytkownika do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę treści lub dokładności, nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami stosowanymi przez strony trzecie i upewnienie się, że je rozumiesz, zanim przystąpisz do jakiejkolwiek transakcji. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich powinny być kierowane do tych stron.

SEKCJA 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKA, OPINIE I INNE MATERIAŁY PRZESŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Jeśli na naszą prośbę użytkownik wyśle określone materiały (na przykład prace konkursowe) lub bez naszej prośby wyśle kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (zwane łącznie "komentarzami"), użytkownik wyraża zgodę na to, że możemy w dowolnym czasie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie komentarze, które zostały nam przekazane przez użytkownika. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) utrzymywania komentarzy w tajemnicy; (2) płacenia wynagrodzenia za komentarze; lub (3) odpowiadania na komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niestosowne bądź naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki korzystania z usługi.
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub własnościowych. Zgadzasz się również, że Twoje komentarze nie będą zawierały oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani nie będą zawierały wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego niż jest, ani w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez Ciebie lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE


Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem Sklepu jest regulowane przez naszą Politykę Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności proszę nacisnąć odnośnik znajdujący się w stópce strony.

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA
Od czasu do czasu na naszej stronie lub w Serwisie mogą pojawić się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia).
Nie podejmujemy żadnych zobowiązań do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej, w tym bez ograniczeń, informacje o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, nie powinna być traktowana jako wskazująca, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 - NIEDOZWOLONE UŻYTKOWANIE
Oprócz innych zakazów określonych w Regulaminie, Użytkownikowi zabrania się korzystania ze strony lub jej zawartości: (a) do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem; (b) do nakłaniania innych osób do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) do naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, ustaw lub lokalnych rozporządzeń; (d) do naruszania lub łamania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, znęcania się, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, pomawiania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) zamieszczania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą być wykorzystane w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamu, phishu, pharmingu, podszywania się, spidera, crawlowania lub scrape'u; (j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) do ingerencji lub obchodzenia zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Serwisu lub powiązanej witryny internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zakazanych zastosowań.

SEKCJA 13 - ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszej usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które mogą być uzyskane z korzystania z usługi będą dokładne lub wiarygodne.
Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować ją w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystasz z usługi lub nie możesz z niej korzystać na swoje wyłączne ryzyko. Serwis oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem serwisu są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas określonych) dostarczane w stanie "jak jest" i "jak dostępne" do użytku użytkownika, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub warunków, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.
W żadnym wypadku Refoamed, nasi dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, współpracownicy, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy ani licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, straty, roszczenia ani za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, włączając w to, bez ograniczeń, utratę zysków, utratę przychodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty zastępstwa lub inne podobne szkody, czy to w oparciu o umowę, delikt (w tym zaniedbanie), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikające z korzystania z jakiejkolwiek usługi lub jakichkolwiek produktów nabytych przy użyciu usługi, lub dla wszelkich innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści, lub wszelkie straty lub szkody wszelkiego rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowane, przekazywane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem usługi, nawet jeśli poinformowano o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIE
Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Refoamed oraz nasze spółki macierzyste, zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, praktykantów i pracowników, przed wszelkimi roszczeniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z lub wynikającymi z naruszenia przez Ciebie niniejszego Regulaminu lub dokumentów, które zawierają odniesienia, lub naruszenia przez Ciebie prawa lub praw stron trzecich.

SEKCJA 15 - WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie mimo to egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków Korzystania z Usług, przy czym takie stwierdzenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE UMOWY
Zobowiązania i obowiązki stron powstałe przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.
Niniejsze Warunki Korzystania z Usług obowiązują do czasu ich rozwiązania przez Ciebie lub nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki korzystania z usługi w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług, lub gdy zaprzestanie korzystania z naszej strony.
Jeśli w naszej wyłącznej ocenie nie spełnisz lub podejrzewamy, że nie spełniłeś któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Usług, możemy również rozwiązać tę umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub odpowiednio możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub ich części).

SEKCJA 17 - CAŁOŚĆ UMOWY
Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Korzystania z Usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
Niniejszy Regulamin oraz wszelkie polityki i zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, pomiędzy Tobą a nami (w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków Korzystania z Usług nie będą interpretowane na niekorzyść strony sporządzającej.

SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejszy Regulamin oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy Państwu usługi, podlegają prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z nim.

SEKCJA 19 - ZMIANY W WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUGI
Z najbardziej aktualną wersją Warunków Korzystania z Usług można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usługi poprzez publikację aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian w niniejszym Regulaminie oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE
Pytania dotyczące Warunków Korzystania z Usług należy kierować na adres e-commerce@refoamed.com


SEKCJA 21 - METODY PŁATNOŚCI

Płatności są obsługiwane przez „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego: PL44 1140 2004 0000 3102 8099 9792;
b) płatnością w systemie STRIPE, Przelewy24;
c) zapłata kartą płatniczą: VISA, MasterCard.

d) zapłata przy użyciu Apple Pay,

e) płatność BLIK


SEKCJA 22 - DOSTAWY


  1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotycg, zawierają podatek i koszt przesyłki. Rodzaje i ceny dostaw:
    b) Kurier GLS: 0 złotych / czas dostawy 1-2 dni robocze
  2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.
  3. Dostawa Towarów odbywa się zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i Państw Uni Europejskiej oraz wybranych krajów położonych na pozostałych kontynentach pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską.
  5. Termin realizacji dostawy dla zamówień z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi trzy dni robocze liczone od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia. Dla zamówień z dostawą poza granice Rzeczypospolitej termin dostawy podany jest przy informacji dotyczącej formy dostawy oraz kraju destynacji.
  6. Klientowi wraz z przesyłką zostanie przekazany wydruku potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia oraz elektroniczny dowód sprzedaży. Na wyraźne życzenie Klienta może być wystawiona faktura VAT.