Datenschutzerklärung

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki petformed.com, gromadzi, wykorzystuje i ujawnia Dane osobowe użytkownika odwiedzającego Stronę lub dokonującego na niej zakupu.


Gromadzenie Danych osobowych
Kiedy odwiedzasz Stronę, gromadzimy określone informacje o Twoim urządzeniu, interakcji ze Stroną oraz informacje niezbędne do przetwarzania Twoich zakupów. Możemy również zbierać dodatkowe informacje, jeśli użytkownik skontaktuje się z nami w celu uzyskania wsparcia dla klienta. W niniejszej Polityce prywatności wszelkie informacje, które mogą jednoznacznie zidentyfikować osobę fizyczną (w tym informacje podane poniżej) określamy mianem "Danych osobowych". Zobacz poniższą listę, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jakie Dane osobowe gromadzimy i dlaczego.

Informacje o urządzeniu

Przykłady gromadzonych Danych Osobowych: wersja przeglądarki internetowej, adres IP, strefa czasowa, informacje o plikach cookie, przeglądane strony lub produkty, wyszukiwane hasła oraz sposób interakcji z Witryną.
Cel gromadzenia danych: dokładne załadowanie Witryny dla Państwa oraz przeprowadzenie analizy użytkowania Witryny w celu jej optymalizacji.
Źródło gromadzenia danych: Zbierane automatycznie podczas dostępu do naszej Strony za pomocą plików cookie, plików dziennika, sygnałów nawigacyjnych, znaczników lub pikseli
Ujawnienie informacji w celach biznesowych: udostępniane naszemu procesorowi Shopify 
Informacje o zamówieniach

Przykłady gromadzonych danych osobowych: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy, informacje dotyczące płatności (w tym numery kart kredytowych), adres e-mail i numer telefonu.
Cel gromadzenia danych: dostarczanie produktów lub usług użytkownikowi w celu realizacji naszej umowy, przetwarzanie informacji dotyczących płatności, organizowanie wysyłki i dostarczanie użytkownikowi faktur i/lub potwierdzeń zamówienia, komunikowanie się z użytkownikiem, sprawdzanie naszych zamówień pod kątem potencjalnego ryzyka lub oszustwa, a także, gdy jest to zgodne z preferencjami, którymi użytkownik podzielił się z nami, dostarczanie użytkownikowi informacji lub reklam dotyczących naszych produktów lub usług.
Źródło gromadzenia danych: zebrane od Państwa.
Ujawnienie informacji w celach biznesowych: udostępnione naszemu procesorowi Shopify 
Informacje dotyczące obsługi klienta

Przykłady gromadzonych danych osobowych:  imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy, informacje dotyczące płatności (w tym numery kart kredytowych), adres e-mail i numer telefonu.
Cel gromadzenia: zapewnienie obsługi klienta.
Źródło gromadzenia danych: dane zebrane od użytkownika.
Ujawnienie informacji w celach biznesowych:


Udostępnianie Danych Osobowych
Udostępniamy Państwa Dane Osobowe dostawcom usług, aby pomóc nam w świadczeniu usług i realizacji umów z Państwem, jak opisano powyżej. Na przykład:

Korzystamy z Shopify, aby zasilić nasz sklep internetowy. Więcej informacji o tym, jak Shopify wykorzystuje Twoje dane osobowe, możesz przeczytać tutaj: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Możemy udostępniać Państwa dane osobowe w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem i przepisami, w odpowiedzi na wezwania sądowe, nakazy przeszukania lub inne zgodne z prawem żądania dotyczące otrzymanych przez nas informacji, lub w celu ochrony naszych praw.

Reklama behawioralna
Jak opisano powyżej, wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe, aby dostarczyć Państwu ukierunkowane reklamy lub komunikaty marketingowe, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Na przykład:

Korzystamy z Google Analytics, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Witryny. Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google wykorzystuje Państwa dane osobowe, można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=en.You. Mogą Państwo również zrezygnować z Google Analytics tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Udostępniamy informacje o korzystaniu z Witryny, zakupach i interakcji z naszymi reklamami na innych stronach internetowych naszym partnerom reklamowym. Zbieramy i udostępniamy niektóre z tych informacji bezpośrednio naszym partnerom reklamowym, a w niektórych przypadkach poprzez wykorzystanie plików cookie lub innych podobnych technologii (na które użytkownik może wyrazić zgodę, w zależności od swojej lokalizacji).

Więcej informacji o tym, jak działa reklama ukierunkowana, można znaleźć na stronie edukacyjnej Network Advertising Initiative ("NAI") pod adresem http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Użytkownik może zrezygnować z reklamy ukierunkowanej poprzez:

FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous
BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads]
Ponadto można zrezygnować z niektórych z tych usług, odwiedzając portal rezygnacji Digital Advertising Alliance pod adresem: http://optout.aboutads.info/.

Korzystanie z Danych Osobowych
Używamy danych osobowych do świadczenia naszych usług dla Ciebie, co obejmuje: oferowanie produktów na sprzedaż, przetwarzanie płatności, wysyłki i realizacji zamówienia, a także informowanie na bieżąco o nowych produktach, usługach i ofertach.

Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : .... (np. imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania, itp.). Dane będą przetwarzane przez Refoamed w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu


Podstawa prawna
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ("GDPR"), jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:


Twoja zgoda;
Wykonanie umowy między użytkownikiem a Stroną;
Zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi;
W celu ochrony Państwa żywotnych interesów;
W celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
Dla naszych uzasadnionych interesów, które nie są nadrzędne wobec Państwa podstawowych praw i wolności.
Przechowywanie danych
Gdy złożysz zamówienie za pośrednictwem Strony, zachowamy Twoje Dane Osobowe dla naszych rejestrów, chyba że i dopóki nie poprosisz nas o usunięcie tych informacji. Więcej informacji na temat prawa do usunięcia danych znajduje się w sekcji "Twoje prawa" poniżej.

Automatyczne podejmowanie decyzji
Jeżeli są Państwo rezydentami EOG, mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu opartemu wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji (co obejmuje profilowanie), gdy takie podejmowanie decyzji ma skutek prawny dla Państwa lub w inny sposób znacząco Państwa dotyczy.

Nie angażujemy się w całkowicie zautomatyzowane podejmowanie decyzji, które ma skutki prawne lub w inny sposób znacząco wpływa na użytkownika, wykorzystując dane klientów.

Nasz procesor Shopify korzysta z ograniczonego zautomatyzowanego podejmowania decyzji w celu zapobiegania oszustwom, które nie mają skutków prawnych ani innych znaczących skutków dla użytkownika.

Usługi, które zawierają elementy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, obejmują:

Tymczasową denylistę adresów IP związanych z powtarzającymi się nieudanymi transakcjami. Ta lista pozostaje przez niewielką liczbę godzin.
Tymczasowa lista zablokowanych kart kredytowych powiązanych z zablokowanymi adresami IP. Ta lista pozostanie na liście przez niewielką liczbę dni.


Twoje prawa
DPR

Jeśli są Państwo mieszkańcami EOG, mają Państwo prawo dostępu do przechowywanych przez nas Państwa Danych osobowych, przeniesienia ich do nowej usługi oraz zażądania poprawienia, aktualizacji lub usunięcia Państwa Danych osobowych. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych e-commerce@refoamed.com

Państwa Dane osobowe będą początkowo przetwarzane w Irlandii, a następnie zostaną przekazane poza Europę w celu przechowywania i dalszego przetwarzania, w tym do Kanady i Stanów Zjednoczonych. Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności przekazywania danych z GDPR, zobacz dokument Shopify GDPR Whitepaper: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR.


Pliki cookie
Plik cookie to niewielka ilość informacji, która jest pobierana na komputer lub urządzenie użytkownika podczas odwiedzania naszej Witryny. Używamy wielu różnych plików cookie, w tym funkcjonalnych, wydajnościowych, reklamowych oraz plików cookie mediów społecznościowych lub treści. Pliki cookie poprawiają komfort przeglądania stron internetowych, ponieważ umożliwiają witrynie zapamiętanie działań i preferencji użytkownika (takich jak logowanie i wybór regionu). Oznacza to, że nie musisz wprowadzać tych informacji ponownie za każdym razem, gdy wracasz do witryny lub przechodzisz z jednej strony na drugą. Pliki cookie dostarczają również informacji na temat sposobu korzystania z witryny przez użytkowników, na przykład czy jest to ich pierwsza wizyta, czy są częstymi gośćmi.

Używamy następujących plików cookie, aby zoptymalizować korzystanie z naszej Witryny i świadczone przez nas usługi.

Cookies niezbędne do funkcjonowania Sklepu
Nazwa Funkcja
_ab Używane w związku z dostępem do administratora.
_secure_session_id Używane w związku z nawigacją po witrynie sklepu.
cart Używany w związku z koszykiem na zakupy.
cart_sig Używany w połączeniu z kasą.
cart_ts Używany w połączeniu z kasą.
checkout_token Używany w połączeniu z kasą.
secret Używany w połączeniu z kasą.
secure_customer_sig Używany w związku z logowaniem klienta.
storefront_digest Używany w związku z logowaniem klienta.
_shopify_u Służy do ułatwienia aktualizacji informacji o koncie klienta.
Raportowanie i analiza
Nazwa Funkcja
_tracking_consent Preferencje dotyczące śledzenia.
_landing_page Śledzenie stron docelowych.
_orig_referrer Śledzenie stron docelowych.
_s Analityka sklepu.
_shopify_s Analityka Shopify.
_shopify_sa_p Analityka Shopify związana z marketingiem i odsyłaczami.
_shopify_sa_t Analizy Shopify odnoszące się do marketingu i odsyłaczy.
_shopify_y Analityka Shopify.
_y Analizy Shopify.


Czas, przez jaki plik cookie pozostaje na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika, zależy od tego, czy jest to plik cookie "trwały" czy "sesyjny". Pliki cookie sesji działają do momentu zakończenia przeglądania, a trwałe pliki cookie działają do momentu wygaśnięcia lub usunięcia. Większość używanych przez nas plików cookie jest trwała i wygasa po upływie od 30 minut do dwóch lat od daty ich pobrania na urządzenie użytkownika.

Użytkownik może kontrolować i zarządzać plikami cookie na różne sposoby. Należy pamiętać, że usuwanie lub blokowanie plików cookie może negatywnie wpłynąć na komfort użytkowania, a niektóre części naszej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale można zdecydować, czy pliki cookie mają być akceptowane, czy nie, korzystając z elementów sterujących przeglądarki, które często można znaleźć w menu "Narzędzia" lub "Preferencje" przeglądarki. Więcej informacji o tym, jak zmienić ustawienia przeglądarki lub jak blokować, zarządzać lub filtrować pliki cookie, można znaleźć w pliku pomocy przeglądarki lub na stronach takich jak www.allaboutcookies.org.

Ponadto należy pamiętać, że blokowanie plików cookie może nie zapobiegać całkowicie temu, w jaki sposób udostępniamy informacje osobom trzecim, takim jak nasi partnerzy reklamowi. Aby skorzystać ze swoich praw lub zrezygnować z określonych sposobów wykorzystywania informacji przez te strony, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji "Reklama behawioralna" powyżej.

Zakaz śledzenia
Należy pamiętać, że ponieważ nie ma jednolitego zrozumienia w branży, jak reagować na sygnały "Do Not Track", nie zmieniamy naszych praktyk gromadzenia danych i korzystania z nich, gdy wykryjemy taki sygnał z przeglądarki.

Zmiany
Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę prywatności w celu odzwierciedlenia, na przykład, zmian w naszych praktykach lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych.

Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, w razie pytań lub w przypadku chęci złożenia skargi, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-commerce@refoamed.com lub listownie, korzystając z danych podanych poniżej:

Refoamed sp. z o.o., Pasaż Ursynowski 11/78, 02-784, Warszawa, Polska 

Ostatnia aktualizacja: 18.05.2022
Jeśli nie są Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi na Państwa skargę, mają Państwo prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych. Mogą Państwo skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych lub z naszym organem nadzorczym tutaj:  https://ico.org.uk/make-a-complaint/